DUNIYA COMPANION

 

NetherlandsDe wijk Nagwa in Varanasi (INDIA) kent veel alleenstaande ouderen naar wie niet of nauwelijks meer omgekeken werd. de gevolgen zijn triest: eenzaam, slecht gevoed, geen medische verzorging. Maar daar is met ons nieuwste project verandering in gekomen: één dag in de week is het schoolgebouw van Duniya Education voor de ouderen in Nagwa! Op de zaterdag wordt een groep van 20 ouderen vermaakt en vertroeteld door niet alleen de medewerkers van Stichting Duniya, maar ook door de leerlingen. Zo kunnen de meisjes van de beautician class mooi hun (hoofd)massage oefenen. Op het programma staat elke zaterdag:

 • ontvangst met thee
 • knutselen
 • massage en yoga
 • lunch
 • rusten
 • film kijken
 • thee drinken

 

De oudere studenten van Duniya Generation komen vaak een handje mee helpen. Veel ouderen zijn al jaren de wijk Nagwa niet meer uit geweest en daarom plannen we nu ook uitjes in de stad. De picknick in de boeddhistische tuinen van Sarnath was onvergetelijk! De wekelijkse dagopvang van ouderen in de wijk doorbreekt hun vaak eenzame bestaan en bij voldoende financiële middelen er zijn dan ook plannen om dit project uit te breiden naar nog een dag of dagen.


United KingdomThe Nagwa district in Varanasi (INDIA) has many single elderly people who are hardly cared for any more. The consequences are sad: lonely, malnourished, no medical care. But with our latest project, this has changed: one day in the week, the Duniya Education school building is there for the elderly in Nagwa! On the Saturday, a group of 15 elderly people are entertained and pampered by not only the employees of the Duniya Foundation, but by the students too. The girls in the beautician class can for instance also properly practice their (scalp) massage. On the program every Saturday:

 • reception with tea
 • crafts
 • massage and yoga
 • lunch
 • resting
 • watching a movie
 • drinking tea

 

The older students of Duniya Generation often come to assist. Many elderly people have not been out of the Nagwa district for years and we therefore now also plan outings in the city. The picnic in the Buddhist gardens of Sarnath was unforgettable! The weekly day care of the elderly in the area interrupts their often lonely existence and with sufficient financial resources, there are plans to expand this project to another day or days.