DUNIYA EDUCATION

 

NetherlandsOp onze school in INDIA, Duniya Education, krijgen meer dan 100 kinderen zes dagen per week onderwijs en een dagelijkse warme maaltijd (zie Duniya Nutrition). Veel van de kinderen hebben ouders die niet kunnen lezen of schrijven: hier gaat een hele generatie een belangrijke stap vooruit! We organiseren regelmatig afspraken met de ouders, maar ook uitstapjes in de stad naar bijv. historische monumenten of een ontspannende pikcnick. De kinderen krijgen twee keer per jaar een nieuw schooluniform en schoenen (zomer en winter) en de schoolmaterialen (schooltas, boeken, schriften etc.). We hebben een schooldokter en goede afspraken met een lokale tandarts die kinderen met problemen helpt. Iedere maand krijgen ze een nieuwe tandenborstel en kleine tube tandpasta. Iedere maand? Ja, want hoe ze het doen weten we niet, maar in de wijk Nagwa slijten de tandenborstels in razend tempo…

In VIETNAM werken we goed samen met de lokale overheid en ondersteunen we een school voor speciaal onderwijs: gemiddeld 50 kinderen met verschillende beperkingen (slechthorend, blind, syndroom van Down, lichamelijk beperkt) wonen samen en krijgen speciaal aan hen aangepast onderwijs, waarbij niet de beperking, maar leeftijd de klas bepaalt. Zo leren slechtziende kinderen met slechthorende kinderen communiceren en helpen ze allemaal hun klasgenootje in rolstoel om naar de eetzaal te komen.

check

 

We hebben twee korte video’s waarin je kunt zien hoe het bij ons op school in Varanasi (India) gaat. De lessen, de dagelijkse lunch, de ochtendgymnastiek en meer! Een vrolijke boel van leergierige kinderen.


 

United KingdomMore than 100 children are educated and fed a daily warm meal at our school in INDIA, Duniya Education, six days a week (see Duniya Nutrition). Many of the children have parents who cannot read or write: here, a whole generation takes an important step forward! We regularly organise meetings with the parents, as well as trips in the city to historical monuments, or a relaxing picnic. Twice a year, the children are given a new school uniform and shoes (summer and winter) and their school materials (school bag, books, notebooks etc.). We have a school doctor and good arrangements with a local dentist who assist children with problems. They get a new toothbrush and small tube of toothpaste every month. Every month? Yes, we don’t know how they do it, but in the Nagwa District, toothbrushes wear out at breakneck speed.

In VIETNAM we work well with the local government and we support a school for special education: an average of 50 children with different handicaps (hearing impaired, blind, Down syndrome, physical handicaps) live together and receive special education adapted specifically to their needs, where it isn’t the handicap, but their age that defines the class. This way, visually impaired children learn to communicate with hearing impaired children and they all help their classmate in a wheelchair to get to the dining room.

check

 

We have two short videos in which you can see how things are done at our school in Varanasi (India). The lessons, daily lunch, morning gymnastics and more! A cheerful bunch of inquisitive children.